Het Mirakel

Op de door LED lampen verlichte A12 spoedde een snelle wagen zich naar Den Haag. De auto was gevuld met een genootschap van Wijzen uit het verre Oosten. Naast het genootschap was er ook nog een individu in de auto aanwezig die schuil ging onder de naam De Besnoven Apostel die niet zonder aanzien was in de achterbuurten van de Pluskut. Samen hadden ze een lange weg afgelegd om een missie te volbrengen.

Op datzelfde moment vond er een treurige samenkomst plaats in het centrum van datzelfde Den Haag. In een appartement op de tweede verdieping van een smal herenhuis was een deel van het gemêleerde gezelschap samengekomen. In een halve kring zaten ze rondom het sterfbed van Charles Montfort, die door jarenlange zelfoverschatting aan bed gekluisterd was. Een aaneenschakeling van psychedelische queesten had geleid tot een defecte ruggenwervel.

Dr. Mengel, een man van de wetenschap, had vastgesteld dat het een uitzichtloze situatie was en dat Montfort slechts gered zou kunnen worden door een mirakel. Hij had het gemêleerde gezelschap opgeroepen om de Bourgondiër een laatste eer te bewijzen. De Neus, Breumer, Obscurion en Krelis Wiltox hadden gereageerd op het verzoek.

Kapitein Archibald Haddock en Hielke Pan ontbraken. Archibald was namelijk op werkbezoek in Colombia. Mengel had aangenomen dat hij zich kennelijk niet bezig wilde houden met dergelijke sentimentele futiliteiten.

Van Hielke Pan had men al een tijdje niks gehoord. Het gerucht ging dat hij op schemerige februarinacht op een vliegend tapijt was vertrokken richting de obscure stad Jalalabaad. In deze stad zou volgens een eeuwenoude legende een sprookjesachtig marihuanabos staan waarnaartoe menig toegewijd Rastafari een bedevaartstocht had ondernomen.

Hoewel Hielke geen Rastafari was maar wel gevoelig voor mythes en legendes zag hij zo’n bos wel zitten en had hij stel op sprong huis en haard verlaten. Echter bleek het tapijt waarop hij de reis zou maken geen vliegend tapijt maar een gewoon tapijt en hadden ze hem diezelfde avond uit het Eemskanaal moeten vissen. Bij de redding had hij bezworen de zoektocht niet op te geven.

Zoals men gewoon is te doen bij een sterfbed werd de epiek van het verleden besproken. Bijvoorbeeld die ene maandagochtend, toen Breumer zich in de miezerregen op zijn snorfiets voortbewoog naar zijn destijdse betrekking. Een armlastige vrouw van middelbare leeftijd had door roekeloze onoplettendheid zijn gang belet. Breumer had daar op niet meer dan gepaste wijze op gereageerd door haar gelaat te bestoken met een paar welgemikte rochels.

Het hoongelach schalde door de straat waaraan het appartement gelegen was.

Wiltox vertelde een verhaal over één van de vele escapades van Hielke en de Neus waarbij ze werden afgestoft door een stel Seljoeken. Ze hadden bij het kraken van de dag de beslissing gemaakt om de vlag van een gerenommeerde kebapzaak te ontvreemden om hun onvrede over de gastronomie te uiten.

Ze hadden nog proberen te vluchten maar Hielke bleek geen vlotte loper. De Seljoeken haalden hen na luttele tientallen seconden in. Toen Hielke bij de kraag werden gegrepen had hij hen proberen uit te leggen dat het geen normaal gedrag was dat ze lieten zien.

“Ik bel de politie” had Hielke nog geroepen.

Het mocht niet baten. Van een dergelijke inmenging waren de Seljoeken niet gediend. Met ferme hand had een van hun zijn mobile telefoon afgenomen en op de klinkers verbrijzeld.

“Allahua Akhbar” had het geklonken door een straat waar lichte zeden niet buiten het ongebruikelijke vielen.

Daarna had De Neus een paar vuistslagen geïncasseerd, een vaardigheid waarin hij, naast het snuiven van cocaïne, uitblonk.

Zo vulde de avond zich met verhaalvertelling, totdat de deur van het appartement met een woest geweld werd ingetrapt. Met groots vertoon stormden vier ongure types de kamer in.

“Wat zijn dit voor figuren, en wat komen ze hier doen?” vroeg Mengel zich hardop af.

“Dat zijn  “Dope” Joop van Buuren, “Acid” Arjan de Boer, Pascal “Paddo” Huysigems en Keta-Cees Stoeverbelt” antwoordde een zwakke, wegkwijnende stem die afkomstig geweest moest zijn van Montfort. “Ook wel de Wijzen van het Verre Oosten en de Besnoven Apostel van de Pluskut genoemd.”

“We hebben geen tijd voor loze gedragsprotocollen zoals een kennismaking!” exclameerde de Besnoven Apostel, gehuld in gewaad met een kepie over zijn hoofd. “Prepareer het heilige Sacrament voordat het te laat is!”

Met koortsachtige precisie en routine prepareerden de Wijzen een wit goedje dat opgevouwen was in een stuk perkament. Met een timmermanshand strooide Acid Arjan het witte spul uit in een kaarsrechte lijn van ongeveer een halve meter lang op de salontafel van Montfoort.

“Aanschouw het heilige Nakkie, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti” preekte de apostel met pompeuze stem.

Met zijn laatste krachten sleepte Montfoort zich naar de tafel en inhaleerde de lijn in een lange haal.

Mengel keek jaloers toe. Hij had zelf namelijk ook wel een portie gelust.

Montfort stortte ter aarde.

Stilte volgde. Gespannen keken de personen elkaar in het oog. Acid Arjan stond er vertwijfeld bij.

Ineens sprong Montfort overeind met een kracht van duizend soldaten. Terwijl hij achterwaartse salto maakte waarmee hij lande hij in de retro fauteuil waarop hij al zo vaak in verlichte toestand had verkeerd, greep hij het stuk perkament waarom met een beverig handschrift geschreven was.

Aan de Wijzen van het Verre Oosten en de Besnoven Apostel van de Pluskut,

Ik ben geslaagd in de missie waarop jullie me gestuurd hebben. Diep in de jungle van Tapón del Darién heb ik het Witte Orakel weten te bemachtigen, na lange onderhandelingen met de lokale inboorlingen. Het gerucht gaat dat het poeder afkomstig is van een cocaplant die groeide op het graf van Pablo Escobar. Er gaat een sterke geneeskundige werking van uit. Gebruik het wijselijk, het is de enige in haar soort.

De brief was ondertekend door niemand anders dan Archibald Haddock.

“Deo Auxiliante!” riepen de wijzen eensgezind uit.

“Een mirakel” riep Mengel, man van de wetenschap, geïmponeerd door de werking van het soort natuurgeneeskunde dat hij voorheen als pseudowetenschap had beschouwd. Nu wist hij beter. Hij was voornemens het goedje ook in zijn dagelijkse praktijk gaan gebruiken om zijn patiënten er bovenop te helpen.

Nu had Mengel gelijk gehad toen het voorval tot een mirakel had bestempeld, want de uitzichtloze situatie van Montfort was door alle medici bestempeld als terminaal. Nu was dit op zich al een vrij bijzondere gebeurtenis te noemen. Echter voltrok die avond zich nog een groter wonder.

Bij het ochtendgloren, toen de scherpe randjes eraf waren door de verdovende werking van verscheidene goedjes en het gezelschap zichtbaar genoot van de warme gloed waaraan ze onderhevig waren, klonk er een getik op het raam.

Als een eenheid richtten de leden van het gezelschap hun blik richting het raam. Montfoort, die in volledige scherpte en snelheid ageerde, deed voorzichtig de gordijnen opzij en opende het raam. Tegen het licht inkijkend van de opkomende zon aanschouwde hij een duister silhouet dat zachtjes voor het raam op en neer leek te zweven.

“Ik dacht ik kom nog even langs” zei de figuur met een stem waarvan de diepte jarenlang gebruik van zware shag insinueerde.

Montforts blik verheugde en maakte een verwelkomend gebaar.

“Kom verder” zei hij terwijl hij het raam volledig open zette. “Ik zie dat het je gelukt is!”

De figuur zweefde in de kleermakerszit op een kleed naar binnen. Een doordringende wietlucht vulde de kamer. Dope Joop aanschouwde het tafereel met opengesperde ogen. Paddo Pascals mond viel open. Breumer begon te huilen.

Het was Hielke Pan. Na vele omzwervingen in Groninger contreien had hij gevonden waar hij jarenlang naar op zoek was geweest: een vliegend tapijt om de mysterieuze stad Jalalabaad te bereiken.

Na enkele uren doorgebracht te hebben in het appartement waarbij hij over zijn zoektocht had verteld onder het genot van kopjes thee en nog wat anders, vertrok hij richting de zon. Het gezelschap keek hem, zwelgend in melancholie, na totdat hij achter de horizon was verdwenen.

“Die Hielke gaat het maken” snikte Breumer. obscurion0003Een emotionele Breumer

Hard gelach

 

De manifestaties van een zekere algemene wil,

Getooid in drie- of tweedelig pak,

Gedraaid als perfecte eenheidsworst,

Overtuigd van werkdeugd,

Met de kin in een hoek van 135 graden,

Flaneren,

Niet zonder de borst te doen lijken op die van een kip.

Laat ons lachen noch huilen,

Vanwege ingebeeld arbeidsbelang,

Of tunnels die conisch blijken te zijn,

Maar schateren,

Vanwege eigenwaarde geëxtraheerd uit de vezels van Armani,

Vanwege de krampachtige competitie voor de entering van Pandora’s rectum,

Vanwege de nerveuze dynamiek,

Een dag niet geschaterd is hard geschater.

 

Logisch

funny-pictures-auto-man-dance-383383

Conussen vibreren. Geluidsgolven golven. Trommelvliezen trillen. Hersenen interpreteren. Spieren (ont)spannen.

Vingertjes zwaaien, voeten stuiteren, armen slingeren, kadavers maken contact, konten roteren, hoofden zwabberen, benen huppelen, vogels worden gevoederd, schouders swingen en tenen worden vertrapt.

Op de bar staat een ellenboog geleund met een vingertje dat ritmisch heen en weer beweegt. Aan de ellenboog zit een slungel met pils en overbeet, de ambiance, muziek en de drank in zich opnemend.

Iets verderop stuitert iemand die mogelijk alle dagen druk is op een plateautje, elke keer met een sprongetje van vijfenveertig graden met ander ongecontroleerd voetenwerk en soortgelijk armenwerk. Het gegeleerde kapsel blijft in tournure.

Dan komt er een lief meisje naar voren met gebalde knuistjes en de polsjes naar boven terwijl ze elke keer met een ruk beide ellenbogen in een hoek van negentig graden terugtrekt. De beentjes bewegen mee naar achter in de Moonwalk modus, alsof ze een touwtrekwedstrijd probeert te winnen.

In het midden staat een gelegenheidskoppel met de buiken tegenelkaar. De incongruente bewegingen duiden op een eerste ontmoeting.

Daarnaast staat een groepje duifjes met de gezichten naar elkaar. Eentje zakt geleidelijk door de knieën terwijl de kont in roterende beweging is. Een ander zwabbert met haar hoofd terwijl haar kapsel meegolft. Het derde lid maakt een huppeltje.

Daarachter staan twee jagers strategisch opgesteld, beiden getooid in overhemd. Om indruk te maken op de groep hertjes voeren ze een theatrale uiting uit, die het best te omschrijven valt als ‘voeder de vogels en schiet ze dood.’ Deze begint met een wapperende handbeweging om vervolgens de handen te plooien tot pistolen.

Maar er zijn meer kapers op de kust. Uit de bewegende mensenmassa doemt een Nubiër op met soepele heupen en dito schouders, beiden onafhankelijk van elkaar bewegend wat de suggestie ontkend van fysieke verbinding.

In het gedrang bevindt zich ook nog een omvangrijke gedaante. Als een ware massaentiteit baant hij zich op de klankmaat, niet zonder tenen en voeten te vernietigen, doelgericht een weg richting de bar.

Op deze manier werd de nacht stuk geslagen.

Feestje

In de bedrukte straten van Groningen was een etablissement gesitueerd waar periodiek hoge niveaus bereikt werden. In een donker, rechthoekig hok met draaitafel waarachter pseudoartiesten monotoom stuiterend muziek veinsden door elektronische trucen te verrichten, vond een publieke verering plaats van de chemie waarvan in het bijzonder de brutoformule C11H15NO2.Tezamen bewezen zij empirisch de synthetische maakbaarheid van geluk.

Het toeval wilde dat het gemêleerde gezelschap ook aanwezig was. Nog niet beïnvloed door synthese stond het luchtledigenensemble verveeld te kijken naar andere bezoekers die reeds op een betere plek verkeerden. Obscurion beging terloops een vergissing door water te halen om een eventueel naderend onheil af te wenden. De Neus, vervuld met nichewijsheden in het domein van synthetische vreugde opgedaan tijdens een roerige levensloop, wees de schuldige kordaat op deze grove overtreding van voetnoot 11.3.2.234 paragraaf 23 in het handboek der psychostimulantia.

Ineens, als een donderslag bij heldere hemel, kwam de warme gloed van welbehagen opzetten waarop het gezelschap ongeduldig had gewacht. De motherfucking neurotransmitters sloegen eindelijk op hol. Archibald Haddock kwam tot verrijkende inzichten tijdens zijn existentiële gesprekken met de toiletjuffer, De Neus bereikte ecstase in de rokersruimte, George Obiku wekte consideratie op bij de bezoekers met zijn opvoering van een territoriaal ogend ritmisch ballet en Obscurion was hoofdpersoon in zijn eigen epos. Zelfs Hielke Pan hoefde niet over te geven. Om hen heen voltrok zich een minstens gelijkwaardige mystiek. Allemaal zoals het godverdomme zou moeten zijn.

Op de lage dreunen van housemuziek stonden de gelukzalige ruimtevaarders als zeewier heen en weer te golven en een enkele ziel met aangeleerde vaardigheden maakte mooie passen, niet onvergelijkbaar met de gemiddelde paringsdans van Congolese bonobo’s. Zoetigheden werden in grote hoeveelheid naar binnen gekauwd niet zonder in een hemels genot verkerende gelaatsuitdrukking. Constant werd de wederzijds retorische vraag gesteld van het lekker gaan. Iedereen ging zo lekker dat er om deze reden een significante hoeveelheid innige omhelzingen plaatsvonden. Knappe meisjes vielen als bosjes voor tijdelijke charmes.

Deze verlichte bijeenkomst veranderde daarna langzaam in de terugkeer naar teleurstelling. De manifestatie van geluk veranderde in een onooglijke situatie waarvoor men voor herkenning geen misantroop hoefde te zijn; in een hoek stond een karig scharminkel met klapperende kaken zijn laatste lading op te consumeren. Midden op de dansvloer stampte een fors karbonkel van mythische proporties in een jurk met bolletjespatroon uit de maat. Om de zoveel tijd bewoog het epische gevaarte zonder duidelijke reden naar de zijkant, het zeewier in al haar vadsigheid op grove wijze aan de kant beukend. In het rokershol zat De Neus bij te komen wiens ogen in een onnatuurlijk asymmetrie verkeerden. Zijn portemonnee verkeerde in dezelfde staat als de substantie van zijn feestende hoedanigheid. De meisjes waren niet knap meer. De esthetische armoede van het geheel werd plotsklaps duidelijk door een leeg endorfinedepot.

De verering kwam tot een piepende stilstand en langzaamaan vertrokken de bezoekers. Een groots vertoon van goddelijke verheerlijking kwam ten einde, maar de herinnering aan de maakbaarheid van vreugde bleef bestaan en herhaalde zich in een gesloten cirkel.

Eind goed al goed.

Sfeerbeelden

Ugly-People-Unite-177

 

De Grote Ontsnapping

In een schemerige kamer in een willekeurige achterstandswijk op voltrekt zich een eigenaardig fenomeen. Een gemêleerd gezelschap van schimmige figuren, bestaande uit arbeiders, charlatans maar ook ketterende bourgeois, is bijeengekomen op zoek naar verlichting.

De gastheer kuist de tafel met een door kots doordrenkt doekje, want hygiëne is belangrijk.

Met grote zorgvuldigheid en routine worden de lijnen engelenstof met de bankpas rechtgemaakt om vervolgens nasaal geconsumeerd te worden.

De types schuiven zich een weg naar verlichting en betekenis. Er wordt gesproken over het mooie, schone en het ware. Over coitus, de gekuiste tafel en de natuur. Superlatieven worden niet geschuwd.

Mengel spreekt over door nachtelijke veroveringen verkregen vrouwelijke huzarenstukjes.

Holleeder spreekt over door zakelijke transacties verkregen vrouwelijke huzarenstukjes.

Boulangerie spreekt over nostalgie, broederschap en rurale idylle.

Breumer spreekt over boeken met epische plots en over catharsis die hij niet los kan laten.

Charles Montfort schreeuwt, zoals hij gewoon is, onverstaanbare verheugende woorden.

Hielke Pan luistert aandachtig zonder aandacht, zwevend in gedachten.

Dan valt na een half uur het zwaard van Damokles.

Ach en wee, de Weltschmerz leidt tot kopfschmertz.

De realiteitshelaasheden; opgelegde dwangarbeid, routine en andere mismaaktheden dringen zich een weg terug. Ze hekelen de lege pakken, de graaiers, de afwentelaars, de luchtledigen, de bellenblazers en tunnelkijkers, de tot perfectie geconformeerde potentaten wiens misplaatste wil en dadendrang heeft geleid tot een grijs bestaan voor de leden van het gemêleerde gezelschap.

De vluchtelingen worden door het onverbiddelijke lasso van de schijnwerkelijkheid terug getrokken.

Dan komt Kapitein Archibald Haddock, met verdovende specerijen uit verre oorden, op heldhaftige wijze binnen om het lasso door te snijden.

Charles Montfort zet aan tot nog een ronde.

Hielke Pan wordt niet lekker.

Het gezelschap stijgt neer op het donsbed van de waarheid, de toorn van de algemene wil uitdagend, al is het maar voor een schamele dertig minuten.

De Kordate Correspondentie van Rinus Rooijakker

obscurion0002

Rinus Rooijakker

Onrendabelendorf 40 April 2014

Geachte mevrouw Dorien Ogma,

Onlangs zag ik uw gekunstelde vacature op intermediair.nl welke mijn gister verorberde pizza niet zonder het nodige geweld en visueel vertoon omhoog deed komen. Nou is dit de normale gang van zaken als ik intermediair lees, maar dat terzijde. U zoekt naar een initiatiefrijke, commerciële salestijger die zowel een teamspeler moet zijn als zelfstandig moet kunnen werken en ervaring heeft binnen de farmaceutische industrie. Omdat ik van het UWV aan mijn sollicitatieverplichting moet voldoen en vanwege de afwezigheid van een moreel kompas mij bijzonder geschikt maakt voor de functie solliciteer ik bij deze.

Drie jaar geleden studeerde ik met matige resultaten af in Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie bevestigde mijn vermoedens al snel dat ik mij helemaal nergens voor interesseerde. Wel toonde ik vaak initiatief door bijvoorbeeld groepsafspraken vijf minuten van tevoren af te bellen of door de professor van ongevraagde repliek te voorzien. Dit laat ook nog eens zien dat ik over communicatieve vaardigheden beschik. Tevens ben ik zeer zelfstandig; zo sluit ik me meerdere weken per jaar op in mijn kamer om deel te nemen aan queestes op World of Warcraft. Tot slot wil ik u ervan verwittigen dat mijn affiniteit met de sector behelst dat ik sinds jaar en dag veelgebruiker ben van prozac, pep en angeldust en daardoor bekend ben met uw producten.

Ook beschik ik over de nodige analytische vaardigheden. Zo plaats ik vraagtekens bij uw vacaturetekst. Die commerciële tijger metafoor heb ik nooit begrepen. Een tijger is een formidabel dier ziet u. Wellicht zou commerciële saleslintworm een betere benaming zijn. Afijn, ik ben de lintworm die u zoekt want ik ben al drie jaar geregistreerd als werkloos en buitengewoon commercieel ingesteld; ik voldoe al jarenlang aan de marktvraag van soft- en harddrugs in de Azaleabuurt van Onrendabelendorf met een zeer tevreden klantenbestand. ‘Dope’ Jopie van Sloten en ‘Acid’ Arjan de Boer zijn bereid om als referentie te dienen voor mijn klantvriendelijke insteek. Zo verzocht ik na een mislukte transactie één van mijn cliënten vriendelijk om van het Hilton in Amsterdam af te springen. 

Tot slot zou ik u graag willen laten weten dat ik in een adviserende rol het best tot mijn recht zou komen. Omdat u tekortgeschoten bent in het maken van een degelijke vacaturetekst adviseer ik u dat u uw ontslag indient, echter niet voordat u mijn UWV werk consulent heeft opgezocht om de nodige contractbesprekingen te verrichten ten aanzien van mijn indienstreding. Zelf ben ik er niet bij omdat ik denk dat mijn Apneu irritatie bij u kan opwekken.

In afwachting van uw afwijzing,

Rinus Rooijakker